KARNE GÜNÜ

Öğrencilerimizin gerçek başarıları ,aldığı karnelerle birlikte hayata kattıkları değerler ve  sosyal yaşamdaki aktif rolleridir. Pelikan Koleji doğru eğitimle ,doğayı sevmekle, hayatın bir parçası olarak öğrencileri yetiştiriyor. Onlar için yaşam rotası belirliyor.

Add your thoughts